wyczyściłem,

bo sam wolał bym,

niewiedzieć (niewidzieć) wiecej niż być świadomym.